__ # i a m t r u n g b u i

__ # i a m t r u n g b u i

#05 - Swap BNB coin thành DBZ coin bằng Pancakeswap trên ví Metamask

Sep 7, 20211 min read

Ở video #05 này mình sẽ cung cấp cho Bạn các kiến thức : Truy cập Pancakeswap trên ví metamask. Swap 1 đồng tiền mã hoá bằng Pancakeswap. Cách thêm 1 đồng tiền mã hoá mới vào Pancakeswap. Để hiểu rõ và nắm bắt các thông tin trong video này, Bạn cầ...

#05 - Swap BNB coin thành DBZ coin bằng Pancakeswap trên ví Metamask
#04 - Ví  Binance Smart Change (BSC) và 1 ví dụ DBZ coin trên nền tảng này
#03 - Có 1 ví tiền mã hoá cho riêng mình - Ví Metamask
#02 - Có thể giao dịch P2P & lệnh mua/bán tiền mã hoá với sàn Binance
#01 - Có tài khoản và bắt đầu với sàn Binance