#iamtrungbui
__ # i a m t r u n g b u i

__ # i a m t r u n g b u i

#04 - Ví Binance Smart Change (BSC) và 1 ví dụ DBZ coin trên nền tảng này

Sep 5, 20211 min read

Ở video #04 này mình sẽ cung cấp cho Bạn các kiến thức : Tạo 1 ví Binance Smart Change tại Metamask. Tiêu chuẩn BEP20. Thêm DBZ coin vào Ví Metamask. Để hiểu rõ và nắm bắt các thông tin trong video này, Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng: #01 - Có Tài kho...

#04 - Ví  Binance Smart Change (BSC) và 1 ví dụ DBZ coin trên nền tảng này
#03 - Có 1 ví tiền mã hoá cho riêng mình - Ví Metamask
#02 - Có thể giao dịch P2P & lệnh mua/bán tiền mã hoá với sàn Binance
#01 - Có tài khoản và bắt đầu với sàn Binance