#iamtrungbui
__ # i a m t r u n g b u i

__ # i a m t r u n g b u i

#01 - Có tài khoản và bắt đầu với sàn Binance

#01 - Có tài khoản và bắt đầu với sàn Binance
#iamtrungbui's photo
#iamtrungbui

Published on Sep 4, 2021

1 min read

Ở Video #01 này mình sẽ cung cấp cho Bạn các kiến thức :

  • Tạo 1 tài khoản trên sàn binance.
  • Chứng thực tài khoản để có thể giao dịch mua/ bán & chuyển tiền mã hoá.

undraw_Playlist_re_1oed.png

=> Bấm PLAY video bên dưới để chúng ta cùng bắt đầu nào homies !

undraw_working_from_anywhere_ub67.png

 
Share this