#iamtrungbui
__ # i a m t r u n g b u i

__ # i a m t r u n g b u i

#03 - Có 1 ví tiền mã hoá cho riêng mình - Ví Metamask

#03 - Có 1 ví tiền mã hoá cho riêng mình - Ví Metamask
#iamtrungbui's photo
#iamtrungbui

Published on Sep 5, 2021

1 min read

Ở video #03 này mình sẽ cung cấp cho Bạn các kiến thức :

  • Ví tiền mã hoá là gì ? Ví nóng ? Ví lạnh ?
  • Tạo 1 ví tiền mã hoá Metamask.
  • Passphrase (Cụm sao lưu bí mật) là gì và mức độ quan trọng của nó ?
  • Cách vào lại Ví đã tạo khi đã xoá logout, xoá app hoặc đổi điện thoại.
  • Địa chỉ ví là gì ? Ví sàn binance ? Ví cá nhân ?
  • Cách chuyển tiền mã hoá (USDT) từ sàn về ví Metamask cá nhân.

Để hiểu rõ và nắm bắt các thông tin trong video này, Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng:

undraw_Playlist_re_1oed.png

=> Sẵn sàng rồi, bấm PLAY video bên dưới để chúng ta cùng bắt đầu nào homies !

undraw_working_from_anywhere_ub67.png

 
Share this