#iamtrungbui
__ # i a m t r u n g b u i

__ # i a m t r u n g b u i

#02 - Có thể giao dịch P2P & lệnh mua/bán tiền mã hoá với sàn Binance

#02 - Có thể giao dịch P2P & lệnh mua/bán tiền mã hoá với sàn Binance
#iamtrungbui's photo
#iamtrungbui

Published on Sep 5, 2021

1 min read

Ở video #02 này mình sẽ cung cấp cho Bạn các kiến thức :

  • Các loại ví trong sàn binance ?
  • Tiền Fiat ( tiền pháp định ) là gì ?
  • Giao dịch P2P để mua Tiền mã hoá bằng tiền Fiat trên sàn binance.
  • Cách đặt lệnh "Mua/Bán" 1 đồng tiền mã hoá.

  • Video này rất quan trong trong chuổi bài vì nó là nền tảng kiến thức để Bạn bắt đầu giao dịch mua bán và đầu tư vào thế giới tiền mã hoá, nên các Homies cố gắng xem hết !

Để hiểu rõ và nắm bắt các thông tin trong video này, Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng:

undraw_Playlist_re_1oed.png

=> Sẵn sàng rồi, bấm PLAY video bên dưới để chúng ta cùng bắt đầu nào homies !

undraw_working_from_anywhere_ub67.png

 
Share this