#iamtrungbui
__ # i a m t r u n g b u i

__ # i a m t r u n g b u i

#04 - Ví Binance Smart Change (BSC) và 1 ví dụ DBZ coin trên nền tảng này

#04 - Ví Binance Smart Change (BSC) và 1 ví dụ DBZ coin trên nền tảng này
#iamtrungbui's photo
#iamtrungbui

Published on Sep 5, 2021

1 min read

Ở video #04 này mình sẽ cung cấp cho Bạn các kiến thức :

 • Tạo 1 ví Binance Smart Change tại Metamask.
 • Tiêu chuẩn BEP20.
 • Thêm DBZ coin vào Ví Metamask.

Để hiểu rõ và nắm bắt các thông tin trong video này, Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng:

undraw_Playlist_re_1oed.png

=> Sẵn sàng rồi, bấm PLAY video bên dưới để chúng ta cùng bắt đầu nào homies !

Các Thông tin được nhắc tới trong video

 1. Thông tin tạo mạng Binance Smart Change (BSC)
 • Network Name (Tên mạng):

  Binance Smart Chain
  
 • New RPC URL (URL RPC mới):

  https://bsc-dataseed.binance.org/
  
 • ChainID:

  56
  
 • Symbol:

  BNB
  
 • Block Explorer URL:

  https://bscscan.com
  
 • Địa chỉ hợp đồng của DBZ - Diamond Boyz Coin

  0x7a983559e130723B70e45bd637773DbDfD3F71Db
  

undraw_working_from_anywhere_ub67.png

 
Share this